Køb af samlinger

Vi er interesseret i at kunne sælge en bred vifte af artikler, derfor køber vi samlinger af en hver art.

Vores projekt er at formidle og forædle værdier som i nogen tilfælde kan synes værdiløse. Vi har kunder der søger mange forskellige ting og har derfor et varelager der kan imødekomme alle behov. Vi kan derfor se værdi i alle former for samlinger og har et godt kendskab til hvad der rør sig på markeder rundt omkring.

Står du i plads problemer eller har mistet interessen for din samling, vil vi gerne give vurdering samt pris på overtagelse.

Er du i tvivl om din samling har værdi eller mangler du plads, er du meget velkommen til at kontakte os for en vurdering. Vi er særlig interesseret i keramik og stentøj, samt design og håndværk. Der vil dog være samlinger, som enten er for ordinær eller ikke opretholder en vis kvalitet, som ikke har den store interesse.

Til forside